Trådløst netværk

baxit leverer trådløse netværk med nyeste teknologi og den højeste sikkerhed. Allerbedst sikkerhed opnås, når en server benyttes til at styre trådløse enheders adgang til det trådløse netværk. Serveren sikrer nemlig, at kun computere og brugere der på forhånd er godkendt, kan benytte det trådløse netværk.

Trådløse netværk gør nytte både i virksomheden og i forbindelse med den enkelte medarbejders hjemmearbejdsplads.

Det bliver lettere at indrette kontroret og hjemmet fleksibelt og uafhængig at tidligere tiders netværksstik (som aldrig sad, hvor man behøvede dem).

Kapacitet og ydeevne i et trådløs netværk er stadig ikke helt på niveau med et traditionelt kabel-netværk. Blandt andet har det trådløse netværk en grænse for, hvor mange computere der kan benyttes pr. antenne. Det er derfor vigtigt at vurdere, hvor mange antenner der skal sættes op og hvor de skal sidde.

Ifølge de tekniske krav skal antennerne sidde frit i rummet, men
derudover skal der naturligvis tages hensyn til udseendet, således at
antennerne ikke skæmmer lokalerne. Løsningen kan være at anbringe
antennerne skjult, men så til gengæld at sætte et par ekstra antenner op
i forhold til hvad der rent teknisk er nødvendigt.